Get Adobe Flash player

Inschrijfformulier en deelnemers verklaring 2015-2016

 

Voornaam :____________________ Achternaam:__________________________

 

Adres       :_________________________________­­­_______________________­­

 

Land        :____________________ Stad:________________________________

 

Tel. thuis  :____________________Tel.Cell:______________________________

Geboortedatum:________________ Geboorteplaats:________________________

Geslacht:       M / V (doorhalen wat niet van toepassing is)

Zwemdiploma (verplicht): Ja/Nee         A/B/C/D/E/F (doorhalen wat niet van toepassing is)

 

E-mail adres:________________________________________________________

Datum (dag/maand/jaar) :_____/_____/201___

Komt u in aanmerking voor subsidie: JA / Nee (vraag onze medewerkers naar de voorwaarden)

 

Ja, ik schrijf mij in voor een zeilcursus of evenement met de startdatum: _____/_____/_______

 

 

Contact informatie voor noodgevallen
Ouders/Voogd:

1. Vader Naam         :_____________________________________________________
                                               
   Telefoon Thuis      :____________Werk:_____________Cell:____________________

2. Moeder Naam       :_____________________________________________________

   Telefoon Thuis      :____________Werk:_____________Cell:____________________

3. Voogd Naam        :_____________________________________________________

   Telefoon Thuis      :____________Werk:_____________Cell:____________________ 

 

 

 

 

 

Stichting Youth Watersports Aruba (SYWA) AANNAME VAN RISICO EN VRIJWARINGSVERKLARING.

 

Lees deze verklaring aandachtig en vul de ontbrekende delen in voordat u ondertekent.

 

Ik (Wij) ouder/voogd en deelnemer, bevestigen hierbij dat we ervan op de hoogte zijn dat aan deelname van de door SYWA georganiseerde evenementen en cursussen inherente gevaren verbonden zijn die een ernstige verwonding of de dood tot gevolg kunnen hebben. We begrijpen dat activiteiten die in en rond de zee worden uitgevoerd, gepaard gaan met bepaalde risico‘s en we aanvaarden het risico uitdrukkelijk. We begrijpen dat het SYWA programma uit een serie lessen bestaat die op en rond zee zullen worden gegeven. Verder begrijpen we dat deze vrijwaring geldig is voor alle lessen of evenementen die gegeven worden door de Stichting Youth Watersports Aruba waaraan mijn kind deelneemt.

We begrijpen en stemmen er mee in dat de professionals die deze activiteit uitvoeren, het bedrijf of stichting dat deze activiteit organiseert, nog de Arubaanse Sailing Association. Of het personeel, het kader, de vertegenwoordigers of degenen die taken voor hen vervullen op welke manier dan ook niet verantwoordelijk mogen worden gesteld voor verwondingen, de dood of andere schade voor mijn kind.

We begrijpen ook dat de activiteiten inspannend kunnen zijn en dat mijn kind zich zal inspannen tijdens de activiteiten en dat ik uitdrukkelijk het risico op mij neem dat mijn kind door de inspanningen gewond kan raken door een hartaanval, paniek, hyperventilatie, etc. We bevestigen dat we de bovengenoemde stichting en bedrijven en personen hiervoor niet verantwoordelijk zullen houden.

We verklaren hierbij dat deze vrijwaring met onmiddellijke ingang geldig is voor alle activiteiten die door stichting Youth Watersports Aruba georganiseerd zijn en waar mijn kind aan deel wil nemen en geldig blijft tot een jaar na ondertekening, waarna mijn kind en ik een nieuwe verklaring dienen in te vullen. We begrijpen dat deze verklaring deelbaar is en dat wanneer zou blijken dat een deel van de verklaring in conflict staat met plaatselijke regels of wetgeving, of dat regelgeving van de regering een bepaald deel niet toestaat, dat dit dan alleen betrekking zal hebben op dat deel en dat de andere delen van deze verklaring volledig geldig blijven.

Ik verklaar ook dat ik wettelijk meerderjarig ben en wettelijk gezien gerechtigd ben om deze verklaring te ondertekenen en dat ik als ouder een schriftelijke instemming geef voor de deelname door mijn kind aan de genoemde activiteiten.

We begrijpen dat de voorwaarden in deze verklaring bindend zijn en niet slechts een willekeurige opsomming en dat ik deze verklaring uit vrije wil ondertekend heb.

                                                                                                                                    

IK OUDER/VOOGD,(naam)                 :___________________________________
                                               
EN DEELNEMER(naam)                      :___________________________________

 

 

_____________________                                                        ______________

Handtekening ouder/voogd                                                       (Dag/Maand/Jaar)

 

 

_____________________                                           

Handtekening deelnemer