Get Adobe Flash player

Vrijwilliger

Walouder/Vrijwilliger dienst


Wat we van de ouders/verzorgers die op de wal blijven verwachten:

- Wees 30 minuten voor aanvang van de training aanwezig en help bij de materiaalvoorbereidingen van de training.

 

- Help kinderen en trainer bij het optuigen van de boten en het wegvaren.

 

- Controleer of zeil(en) en alle onderdelen compleet zijn.

 

- Begeleid de uitgifte van zwemvesten  vanuit de zwemvestenloods, Controleer de geschiktheid van kleding, zwemvest.

 

- Weet op welke wijze u de dichtstbijzijnde arts kunt bellen en waar de EHBO-doos te vinden is.

 

Tijdens de training:

- Vang kinderen op die tijdens de training vroegtijdig naar de wal komen.

 

- Wanneer een probleem verholpen is en doorzeilen verantwoord lijkt/toegestaan is door de trainer, dan mag u het kind weer naar het trainingsgebied begeleiden na een mobiele (radio) melding aan de trainer.

 

 

Na de training:

- Vang de kinderen op na de training.

 

- Help – i.o.m. de trainer – bij het aftuigen en op de wal leggen van de boten.

 

- Help bij de inname van de zwemvesten.

 

- Hulp voor de trainer bij het opruimen van de trainingsmaterialen wordt zeer op prijs gesteld

 

- Spreek met de trainer na afloop van de training de gang van zaken door voor een evt. volgende keer. Dit werkt vrijwel altijd zeer verhelderend.

 

- Meld suggesties, op- en aanmerkingen, kritiek aan de trainer.